Klein risico van pandemie, meent WHO

Het risico dat de Europese bevolking op grote schaal wordt getroffen door vogelgriep is zeer gering. Dit heeft een functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gisteren bevestigd.

De WHO-functionaris sprak op een informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid van de landen van de Europese Unie nabij Londen. Niettemin zeiden de EU-staten afzonderlijk door te zullen gaan met hun voorbereidingen om een eventuele pandemie effectief te kunnen bestrijden.

Op een bijeenkomst in de Deense hoofdstad Kopenhagen volgende week zal de balans van de plannen worden opgemaakt. Ook zal dan de opmars van de vogelpest opnieuw worden beoordeeld.

De Britse minister van Volksgezondheid, Patricia Hewitt, die het overleg van gisteren voorzat, onderstreepte na afloop op een persconferentie het belang van samenwerking. ,,Geen enkel land kan dit probleem in afzondering het hoofd bieden'', aldus Hewitt.

Hewitt stelde dat de vogelpest op het ogenblik slechts de vogelpopulatie bedreigt. Pas als het virus zich zou kunnen muteren en van mens op mens kan worden overgebracht wordt het een acuut risico voor de menselijke gezondheid. Daarvan is op het ogenblik echter nog geen sprake.

De Europese Commissaris voor Volksgezondheid en Consumentenbescherming, Markos Kyprianou, zei dat de EU zo veel mogelijk in de gaten houdt dat alle lidstaten over voldoende medicijnen beschikken om een pandemie te lijf te kunnen gaan. ,,We verkeren in elk geval in een veel betere uitgangspositie dan onze voorvaderen tijdens de Spaanse griep'', aldus Kyprianou in een verwijzing naar de ziekte die in 1918/1919 miljoenen mensen het leven kostte.

Tot dusverre zijn er in Europa alleen gevallen van vogelpest in Turkije en Roemenië bevestigd. Een analyse van een verdacht geval in Griekenland viel uiteindelijk negatief uit. In Azië daarentegen zijn er veel meer gevallen vastgesteld. Daar zijn bovendien de afgelopen jaren bovendien zo'n 60 mensen overleden nadat ze via contact met vogels waren besmet met het virus.

Onze correspondent in Brussel voegt hier aan toe: In de EU komt een verbod op vogelmarkten en vogeltentoonstellingen. Lidstaten mogen alleen een vergunning hiervoor afgeven op basis van een ,,positieve risicoanalyse''. Het Permanente Comité voor de Voedselketen en Diergezondheid keurde gisteren een voorstel hiertoe van de Europese Commissie goed.

www.nrc.nl: dossier vogelgriep