Gesprekken wereldhandel vastgelopen

De onderhandelingen over het verder vrijgeven van de wereldhandel zijn gisteren op een dood spoor beland. Vanuit de rest van de wereld wordt de Europese Unie als schuldige aangewezen voor de impasse.

Volgens de Amerikaanse onderhandelaar Rob Portman wordt het hoog tijd dat de EU op het terrein van de landbouw meer concessies doet, waardoor andere landen gemakkelijker toegang krijgen tot de Europese markt. Hij zei te hopen dat de Unie volgende week met betere voorstellen zal komen om de importtarieven voor landbouwproducten te beperken. Het is de bedoeling dat de 148 landen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in december in Hongkong de beslissende stap zetten naar een akkoord over de wereldhandel eind 2006, begin 2007.

Europees Commissaris Peter Mandelson (Handel) probeerde gisteren de kritiek op het Europese landbouwbeleid te pareren door na afloop te stellen dat niet alleen moet worden gekeken naar de landbouw, maar ook naar de handel in industriële producten en diensten. Tegelijkertijd is de controverse binnen de EU over de landbouw weer opgelaaid. Vanuit Frankrijk kwam gisteren zware kritiek op de concessies die de EU wil doen in de onderhandelingen over de wereldhandel. In een ingezonden stuk in het dagblad Les Echos beschuldigde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy Mandelson ervan een ,,dwaas akkoord'' met de Verenigde Staten te willen sluiten.

Eerder deze week ondernamen de Fransen een vergeefse poging om Mandelson onder zwaardere curatele van de lidstaten van de Unie te stellen. Volgens Sarkozy brengt de Britse eurocommissaris de belangen van de Europese boeren in gevaar met zijn bereidheid toe te geven aan de Amerikaanse druk om het Europese landbouwsysteem drastisch te hervormen. In de besprekingen heeft de Europese Unie zich bereid getoond de hoogste importheffingen voor agrarische producten met 50 procent te beperken. Maar het wil ook een reeks van uitzonderingen bedingen.