Fraude zorgt voor problemen

Fraude door managers is er de belangrijkste oorzaak van dat bedrijven in grote problemen raken. In ruim de helft van de zestig prominente bedrijfsfiasco's uit het verleden speelde fraude of onethisch handelen een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en de Erasmus Universiteit in Rotterdam van vandaag.