Blair wil budgetruzie beslechten

De Britse premier Blair gaat de komende tijd een uiterste poging ondernemen de vastgelopen besprekingen over de meerjarenbegroting van de Europese Unie vlot te trekken.

Er is Blair veel aan gelegen voor het eind van het jaar een akkoord te bereiken, omdat hij wil voorkomen dat zijn voorzitterschap van de Unie als een ,,mislukking'' zal worden bestempeld, aldus Britse diplomatieke kringen.

Begin november zullen de Britten met concrete voorstellen komen, maar de kwestie van de Europese begroting zal ook volgende week tijdens de informele top van regeringsleiders in Groot-Brittannië zijdelings aan de orde komen. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, heeft gisteren ook voorstellen gedaan om uit de impasse te komen.

In juni liepen de besprekingen tussen de regeringsleiders over de EU-begroting voor de jaren 2007 tot en met 2013 uit op een fiasco, onder andere omdat Blair niets wilde weten van een beperking van de speciale Britse korting op de EU-contributie. Volgens hem kon daar pas over worden gesproken als ook het systeem van landbouwsubsidies, waar de Frankrijk het meest van profiteert, aan de orde zou worden gesteld. Maar hier waren op hun beurt de Fransen tegen. Zij vinden dat er niet getornd kan worden aan de in 2002 gemaakte afspraken over de landbouwuitgaven tot en met 2013.

Voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Comissie heeft gisteren voorgesteld vanaf 2009 jaarlijks 1 procent van de landbouwuitgaven (in totaal meer dan 400 miljard euro per jaar) over te hevelen naar `plattelandsontwikkeling'. Zo zou tegemoet worden gekomen aan het Britse verlangen dat de uitgaven van de EU meer aan innovatieve projecten te besteden en zouden ook de Fransen tevreden worden gesteld want het totaal aan EU-geld voor landbouw gaat hierdoor niet omlaag.

Deze formule zou de basis van een alomvattend compromisvoorstel kunnen zijn waarmee de Britten de komende tijd aan de slag gaan. Behalve Groot-Brittannië stemden in juni ook Nederland, Zweden, Finland en Spanje tegen het eindvoorstel van toenmalig EU-voorzitter Luxemburg. Britse diplomatieke bronnen zeggen dat aan een oplossing wordt gewerkt waarbij Nederland en Zweden een grotere korting op hun afdrachten aan de EU krijgen dan in het eindvoorstel van juni. De Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker zei na de mislukte juni-top dat Nederland een vermindering van één miljard euro was geboden. Volgens de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende ging het om 600 miljoen euro, wat hij te weinig vond.

Spanje zou in het Britse voorstel dat in de maak is meer geld krijgen uit de structuurfondsen. Aan de Finse bezwaren van deze zomer zou tegemoet worden gekomen door meer Europees geld te reserveren voor technologisch onderzoek. De totale EU-uitgaven zouden in de buurt blijven van het Luxemburgse eindbod, dat uitkwam op 1,06 procent van het bruto nationaal inkomen in de Unie, oftewel 870 miljard euro (in de periode van 2007 tot en met 2013). Dit stuit op bezwaren van de Europese Commissie. In een brief aan de regeringsleiders schrijft Barroso dat de Unie met dit bedrag de gemaakte afspraken niet kan nakomen.

De afgelopen tijd was uit veel lidstaten van de Unie kritiek te horen op de passieve houding van de Britten ten aanzien van het oplossen van de begrotingsproblemen. Maar volgens Britse diplomatieke bronnen is bewust gekozen voor het doen van voorstellen in de eindfase van het Britse voorzitterschap om te voorkomen dat de lidstaten de besprekingen weer van voren af aan zouden beginnen.