Vrij pensioen verhuizen

Werknemers moeten als zij van baan veranderen hun opgebouwde pensioenrechten volledig kunnen meenemen. Dit geldt ook voor werknemers die gaan werken in een ander land van de Europese Unie.

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, heeft hierover vandaag voorstellen gepresenteerd. Het eenvoudiger meenemen van pensioenrechten zal de arbeidsmobiliteit bevorderen, denkt eerstverantwoordelijk eurocommissaris Spidla (Sociale Zaken).

Volgens hem is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat met deze regeling de pensioenen in de Europese Unie gelijk worden getrokken. De commissie wil met de regeling slechts voorkomen dat mensen als gevolg van hun pensioenrechten niet meer van baan veranderen. De zogeheten pensioenbreuk vormt voor veel werknemers een belemmering om een andere baan te aanvaarden. In enkele landen van de Unie, waaronder Nederland, bestaan reeds regelingen om pensioenverlies bij verandering van baan te voorkomen.

Het dagelijks bestuur van de Unie stelt voor een aantal pensioenregels gelijk te trekken. Het gaat bijvoorbeeld om de minimumleeftijd waarop werknemers kunnen beginnen met het opbouwen van rechten. Deze zou niet hoger dan 21 jaar mogen zijn. Ook mag de wachttijd om toe te treden tot een pensioenfonds niet langer dan een jaar bedragen. Verandering van baan mag niet ten koste gaan van de reeds opgebouwde rechten. Overigens houden lidstaten de mogelijkheid om uitzonderingsclausules op deze regeling toe te passen.

De pensioenvoorstellen zijn in overleg met de organisaties van werkgevers en werknemers opgesteld. Voordat de voorstellen werkelijk wet worden, hebben ze nog een lange weg te gaan. De ministers van Sociale Zaken van de lidstaten en het Europees Parlement zullen zich er nog over moeten uitspreken.