Verzekeraars: toezicht zorg is niet duidelijk

De toezichtregels voor zorgverzekeraars in het nieuwe zorgstelsel zijn onduidelijk en tegenstrijdig. In een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer pleit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vandaag voor uitstel van de wet die het toezicht op zorgverzekeraars regelt.

Door het ontbreken van duidelijke regels, schrijft ZN-voorzitter Hans Wiegel, weten verzekeraars niet welk risico ze lopen ,,om te worden teruggefloten door politiek, rechter, of toezichthouder''.

Verzekeraars hebben in het nieuwe zorgstelsel bijvoorbeeld de taak zo goedkoop mogelijk goede zorg in te kopen voor hun verzekerden. Dat kan alleen door voor hun verzekerden te bepalen naar welke arts ze mogen gaan. Volgens de brancheorganisatie is niet duidelijk in hoeverre ze de vrijheid van artsenkeuze van hun verzekerden mogen beperken. Wiegel vindt het ,,een groot risico'' dat het kabinet ,,abstracte concepten'' als `gereguleerde marktwerking' nog niet heeft uitgewerkt. De wet, die het toezicht op de zorgverzekeraars vastlegt, noemt Wiegel ,,zeer vaag en globaal''.

In het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari wordt ingevoerd, verdwijnt het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars. Door de verzekeraars met elkaar te laten concurreren, wil het kabinet de groei beteugelen van de kosten van de gezondheidszorg, die nu 47 miljard euro bedragen.

De zorgverzekeraars klagen in hun brief dat na 1 januari nog onduidelijk is welke instanties volgend jaar toezicht houden op welke aspecten van het werk van een zorgverzekeraar. Doordat ook ziekenfondsen straks verzekeraars worden, komt iedereen als financiële dienstverlener onder toezicht van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en concurrentiewaakhond NMa. Daarnaast hebben zij te maken met de toezichthouders in de zorg, zoals de Inspectie voor de gezondheidszorg, het College voor zorgverzekeringen en het College bescherming persoonsgegevens. In de Wet marktordening gezondheidszorg die nu bij de Kamer ligt, worden bovendien de taken van een nieuwe toezichthouder vastgelegd. Deze Zorgautoriteit wordt geleid door Frank de Grave (VVD).

Aan iedere toezichthoudende instantie moeten de verzekeringsmaatschappijen op een andere manier rapporteren, schrijven zij. Zorgverzekeraars Nederland heeft accountantsbureau Ernst & Young gevraagd de administratieve kosten van het toezicht in kaart te brengen. Volgens ZN zou invoering van de marktordeningswet ná 1 januari 2006, de invoering van de Zorgverzekerinsgwet vanaf die datum niet in de weg staan.

VERZEKERAARS: pagina 2

    • Esther Rosenberg
    • Menno Tamminga