Versluierd taalgebruik

Flip de Kam, Leo Stevens en anderen zeuren al jaren in deze krant dat ,,AOW'ers met een goed pensioen'' best zouden, en eigenlijk moeten, kunnen meebetalen aan de dure AOW via premieheffing. Bij dit gezelschap heeft zich nu ook de AVV gevoegd.

Af en toe bevat deze krant een bescheiden tegenargument, zoals: ouderen betalen al mee via de belastingheffing en door middel van een lagere heffingskorting. Een derde, volgens mij nog krachtiger tegenargument is het feit dat pensioenregelingen al tientallen jaren via de zogenoemde franchise de toezeggingen naadloos hebben laten aansluiten op de toekomstige AOW, die daarmee een integraal deel van de arbeidsvoorwaarden werd. Dit argument komt men zelden tegen. Waar ik me aan erger is het ietwat hypocriete, versluierende taalgebruik dat kennelijk een zekere logica aan het argument vóór meebetalen moet verlenen. Premieheffen over een inkomen waarvoor 40 jaar via premieheffing recht is opgebouwd? Onzin! Wat de voorstanders bedoelen is een korting op de AOW en niets anders. En dat zou pas bespreekbaar zijn als er echt geen andere financieringsbronnen meer zijn.

    • E.J. Langendoen