Schuld aan Nigeria kwijtgescholden

Nederland trekt 620 miljoen euro uit voor schuldkwijtschelding aan Nigeria. Dat heeft minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) vanochtend aangekondigd tijdens haar bezoek aan de Bosnische hoofdstad Sarajevo.

Volgens de minister moet een algehele schuldkwijtschelding, waartoe door de crediteurenorganisatie Club van Parijs eerder was besloten hoge uitzondering blijven. Nederland is de afgelopen nacht in de Club van Parijs niettemin akkoord gegaan met medewerking aan de regeling voor Nigeria, nadat dit land aan een aantal aanvullende voorwaarden had voldaan: Nigeria verricht voorafgaand aan de kwijtschelding alle achterstallige betalingen, het zet de vrijkomende budgetruimte in voor armoedebestrijding in overeenkomst met de Millenium-doelstellingen van de Verenigde Naties, en het land sluit een akkoord met het Internationale Monetaire Fonds over economische hervorming.

,,Dit is één keer maar nooit weer'', zegt Van Ardenne. Zij heeft zich eerder afkerig betoond van generieke schuldkwijtschelding aan ontwikkelingslanden, omdat vaak onzeker is waar de landen de vrijgekomen middelen aan besteden. Vooral de VVD had bezwaar tegen de schuldkwijtschelding aan Nigeria, gezien de omvangrijke olieinkomsten van dit land en de ernstige overheidscorruptie ter plaatse. De 620 miljoen euro gaan niet ten koste van de lopende hulpprogramma`s, aldus de minister.