Nieuwe spelling gespeend van logica 2

Ik ben het van harte eens met de heer Molewijk. De spellingbureaucraten menen dat mensen zich aan de spelling moeten aanpassen en vergeten dat woordbeelden historisch gegroeid zijn. Terwijl ik in mijn jeugd voor dictees vrijwel altijd een negen of een tien haalde, deelde ik na 1955 de door Molewijk beschreven onzekerheid en raakte ik na de hervorming van 1995 volledig de draad kwijt. Sinds dat jaar heb ik het woordenboek en het Groene Boekje bij elkaar vaker moeten raadplegen dan in de vijftig jaren daarvóór.

Op één punt echter ben ik het met de schrijver oneens. Dat ,,een aantal volkerennamen van hun hoofdletter ontdaan'' werd, zoals indiaan en eskimo, waarna nu weer `spitsvondigheden' worden geïntroduceerd als `Eskimo versus indiaan', getuigt van een misvatting. Eskimo's (of `Inuit') vormen een duidelijk herkenbare categorie of groep, met veel verschillende subgroepen met verwante dialecten. Een hoofdletter lijkt mij niet misplaatst. Bij de indianen gaat het echter alleen al in Noord-Amerika om vele honderden verschillende volkeren die volkomen van elkaar verschillen en elkaars talen niet verstaan. Wie het over de Indianen heeft, scheert ze in feite alle over één nietszeggende kam zoiets als `de Blanken'.