Nieuwe spelling gespeend van logica 1

Het artikel van de heer Molewijk `Stop de spellingvernielers' (Opiniepagina, 17 oktober) is me uit het hart gegrepen. Deze zogenaamde spellingvereenvoudiging onder de naam spellingvernieuwing maakt het leren van de Nederlandse taal voor buitenlanders alleen maar moeilijker, omdat die nieuwe spelling gespeend is van iedere logica.

Wat moet een nieuwkomer die onze taal wil leren, bijvoorbeeld denken van onze `perenboom' waar eigenlijk `peerboom' wordt bedoeld of zou deze ongelukkige denken dat hij dan ook maar `appelenboom' moet zeggen, of is het misschien pereboom en appeleboom volgens de paardebloem-regel (of paardebloemregel of paardenbloemregel?).

Zou het niet mogelijk zijn een actie van burgerlijke ongehoorzaamheid te beginnen waar het deze verminkte spelling betreft en zou de heer Molewijk daarin dan het voortouw kunnen nemen? Ik zou onmiddellijk meedoen.

    • H.H.A. Tirion