Nieuwe spelling gespeend van logic 5

Dat ideeëloos zo moet worden geschreven omdat het het enige woord met -loos zou zijn dat nog met een n werd geschreven, is gewoon niet waar. We kennen bijvoorbeeld `hersenloos'. Waardeloos en waardenloos moeten naar mijn mening ook zo geschreven blijven vanwege hun verschillende betekenis. Een camping zonder toiletten wordt dus toiletteloos? Mij lijkt `toilettenloos' veel logischer en mijn spellingscontrole is het daar mee eens. Je spreekt het zo uit en dus schrijf je het ook zo.

Een andere constructie zou zijn om het meervoud helemaal weg te laten. Dus zoals `boomloos', `toonloos', `droomloos', `bladloos' en dergelijke. Je zou dan toiletloos en ideeloos krijgen. Het kan, maar mooi is het niet. Bovendien heb je dan weer woorden waarbij toch verwarring optreedt zoals enerzijds `achteloos' (nonchalant) en anderzijds `achtenloos' en `achtloos' voor een (groot) getal zonder achten.

Conclusie: `ideeëloos' kan eventueel worden vervangen door `ideeloos', maar het beste is `ideeënloos' gewoon te houden. Dat klinkt veel logischer en dat is op zich toch een goed argument.

In veel gevallen wijkt in het Nederlands de uitspraak af van de spelling bijvoorbeeld doordat het woord van buitenlandse oorsprong is. Daar doet niemand moeilijk over, hoewel het in het begin misschien wat deftiger klonk om de uitspraak in de oorspronkelijke taal te volgen. Hier heb je echter een goed Nederlands woord dat prima geschreven werd zoals je het uitsprak, en dat nu op een geforceerde wijze wordt vervangen (op grond van een door een klein groepje taalwetenschappers bedachte regel die de gemiddelde Nederlander absoluut niet kent) door een schrijfwijze waardoor men zijn uitspraak weer moet gaan aanpassen. Dat vind ik te ver gaan. Ideeënloos! Houwen zo!

    • C.H. Willems