Nieuwe spelling gespeend van logic 3

Het verbaast mij dat de Werkgroep Spelling het spellingsgedrag van internetgebruikers heeft laten meewegen in de beslissing Franse woorden voortaan zonder accent te schrijven (`Alle veranderingen zijn vereenvoudigingen', 17 oktober).

Al jaren is er sprake van een afname in het gebruik van accenten en andere leestekens in de internetcommunicatie. Hieraan ten grondslag liggen: luiheid, het niet weten wat de juiste toetsencombinatie is om het accent te verkrijgen, of het niet ondersteunen van die toetsencombinatie door de applicatie die op dat moment in gebruik is. Hier komt bij dat er bij Franse woorden twijfel kan zijn hoe het accent te plaatsen.

Ook vraag ik me af of de groep internetgebruikers wier spelling bestudeerd is, een goede afspiegeling vormt van de Nederlands/Vlaamse bevolking.

    • Sander Oudkerk