Meer `banditisme' Litouwers en Polen

Polen en Litouwers plegen steeds meer misdrijven in Nederland. Bovendien zijn deze misdrijven volgens de politie steeds vaker een uiting van georganiseerde misdaad.

Uit vandaag bekend gemaakt onderzoek van een speciaal politieteam blijkt dat het aantal verdachten uit Oost-Europa, met name afkomstig uit Polen en Litouwen, de afgelopen twee jaar gestaag groeit. Het aantal Poolse verdachten is vorig jaar met dertig procent gestegen.In 2003 en 2004 zijn in totaal 2.147 Polen en 445 Litouwers in Nederland in aanraking gekomen met de politie, in verband met het plegen van ruim 5.200 strafbare feiten. Ze bezondigen zich soms aan relatief nieuwe vormen van misdrijven zoals het stelen van buitenboordmotoren.

Sinds het wegvallen van de grenscontroles op het personenverkeer met Duitsland worden de politieregio's in met name Oost- en Noord-Nederland steeds meer geconfronteerd met ,,mobiel banditisme''. Groepen van drie à vier personen komen vaak gedurende langere tijd verschillende malen naar Nederland. Ze stelen regelmatig ,,op bestelling'' en rijden direct na het plegen van een misdrijf naar hun land van herkomst om daar de buit af te zetten. De politie beschouwt enkele tientallen Poolse en Litouwse criminelen als veelplegers omdat ze meer dan tien misdrijven op hun naam hebben staan. Vanwege de structurele werkwijze is de pakkans kleiner dan bij andere veelplegers, zoals drugsverslaafden.

De afgelopen twee jaar is het aantal autoinbraken, autodiefstallen en overvallen gestabiliseerd. Er is een toename van woninginbraken en winkeldiefstallen. Het aantal ramkraken en valsemunterij lijkt af te nemen. Vanuit de Balkanlanden (met name Roemenië) is roofcriminaliteit in opkomst.

De materiële schade van het mobiele banditisme wordt geschat op elf miljoen euro per jaar. De slachtoffers zijn vooral middenstanders en particulieren. Enkele overvallen op woningen zijn gepaard gegaan met veel geweld, wat éénmaal leidde tot een sterfgeval.

De Nationale- en bovenregionale recherche, negen noordoostelijke politiekorpsen en de Koninklijke Marechaussee hebben de afgelopen twee jaar de opsporingsactiviteiten gebundeld. Zo zijn er geregeld grote nachtelijke politiecontroles gehouden langs de snelweg A1. De politie denkt dat door de gerichte opsporing buitenlandse criminelen Nederland gaan mijden. ,,Het is dus belangrijk dat er in Europees verband wordt samengewerkt'', stelt J. Boersma, unit-hoofd van de Bovenregionale recherche Noord- en Oost-Nederland. Hij verklaart de groei van de misdaad door de welvaartskloof tussen West- en Oost-Europa.