Klacht moskeeën over discriminatie Inspraakorgaan

De besturen van ruim twintig Turkse en Marokkaanse moskeeën in Amsterdam dienen vandaag een klacht in tegen het Inspraakorgaan Zuid-Europese Gemeenschappen. Dat doen ze bij het Lokaal Meldpunt Moslimdiscriminatie in het stadsdeel De Baarsjes. Het inspraakorgaan wakkert ,,de haat tegen moslims aan'', aldus woordvoerder Haci Karacaer van de Turkse moskeevereniging Milli Görüs Noord-Nederland.

Het inspraakorgaan zou circa 100.000 Zuid-Europeanen in Amsterdam vertegenwoordigen. De organisatie stelde onder meer voor om aparte gebedsruimten voor mannen en vrouwen in moskeeën te verbieden en in Amsterdam een burkaverbod in te voeren, net als in Antwerpen. ,,Mannen die hun vrouw in een burka laten lopen zijn een smet op de mensheid'', aldus de nota, waarvan een samenvatting dinsdag in deze krant werd gepubliceerd.

Ook vindt de organisatie dat meisjes op islamitische basisscholen niet mogen worden verplicht een hoofddoek te dragen. Verder pleit de organisatie voor halvering of stopzetting van de uitkering van allochtonen bij ongewenst gedrag en het niet langer verstrekken van subsidie voor cursussen vechtsport voor jonge allochtonen. Volgens de Turkse en Marokkaanse moskeeën, verenigd in Milli Görüs, de Unie van Marokkaanse moskeeën Amsterdam en Omstreken (UMMAO) en aangesloten bij het Turkse Diyanet, heeft het bestuur van het inspraakorgaan dringend een inburgeringscursus nodig. ,,De vertegenwoordigers van de Zuid-Europese Gemeenschapen schijnen niet te weten dat Nederland een rechtsstaat is'', aldus Karacaer.

Het inspraakorgaan wil dat het Amsterdamse gemeentebestuur strenger optreedt tegen nieuwkomers die weigeren te integreren. Volgens J. Bonacic, voorzitter van het Inspraakorgaan Zuid-Europese Gemeenschappen, weerspiegelt de nota de mening van een deel van de achterban. ,,Waarom zou die mening niet geuit mogen worden?''

Het Lokaal Meldpunt Moslimdiscriminatie werd in september ingesteld door het stadsdeel De Baarsjes. Doel is de radicale islam te bestrijden en discriminatie van moslims aan te pakken. De aanleiding was de moord op cineast Van Gogh in november vorig jaar door een radicale moslim van Marokkaanse origine. Tot nu tekende alleen de Turkse moskee Aya Sofya het protocol.

www.nrc.nl/opinie Artikel opiniepagina van 18 oktober

    • Froukje Santing