Grote reserve bij politiekorpsen

Het kabinet wil de 25 politieregio's samenvoegen tot één geheel. Wat gebeurt er met de miljard euro aan reserves die grote korpsen hebben opgebouwd?

Samenvoeging van de 25 regiokorpsen van de politie tot één landelijk politiekorps heeft niet alleen gevolgen voor de zeggenschap over de politie, maar ook voor de verdeling van geld. Afgelopen vrijdag besloot het kabinet tot de vorming van dat landelijke politiekorps. Met als consequentie dat de huidige regiokorpsen hun zelfstandige rechtspersoonlijkheid verliezen. In de praktijk zal dat neerkomen op herverdeling van de financiële reserves die sommige regiokorpsen de afgelopen jaren hebben opgebouwd.

,,Die financiële reserves zijn straks, als hun rechtspersoonlijkheid is opgeheven, geen eigendom meer van de individuele regiokorpsen'', bevestigt een woordvoerder van minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). Er komt volgens de plannen één landelijke politieorganisatie met aan de top een directieraad die onder volledige verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken opereert. Eigendommen, materieel en financiële reserves komen in die constructie onder het landelijk beheer.

Met name de regiokorpsen van Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden beschikken over miljoenen aan eigen vermogen, zo blijkt uit hun begrotingen over 2005. Voor Amsterdam gaat het om een bedrag van 204 miljoen euro, Rotterdam heeft 135,9 miljoen euro en Den Haag 155,8 miljoen euro. Andere regiokorpsen scoren beduidend minder, maar in totaal bedraagt het eigen vermogen van de regiokorpsen 965,5 miljoen euro. Daar staat een totaalbedrag van 266,4 miljoen euro aan langlopende schulden tegenover. Maar ook op die staat scoren de drie grote korpsen anders dan de kleinere. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben helemaal geen langlopende schulden. De kleinere korpsen van Zeeland, Drenthe en Flevoland hebben schulden van respectievelijk 20, 17, en 12 miljoen euro.

Individuele regiokorpsen raken, als de kabinetsplannen zijn omgezet in wetgeving en goedgekeurd door het parlement, hun zeggenschap over hun eigendommen en reserves kwijt. Het is nog onduidelijk of er daarna een landelijke verdeelsleutel komt van de financiële reserves en eigen vermogens.

,,We wachten af wat er besloten gaat worden'', zegt een woordvoerder van het regiokorps Amsterdam-Amstelland. ,,Maar het is niet zo dat een groot deel van ons eigen vermogen vrij besteedbaar is. Een groot deel ervan bestaat uit gebouwen, materieel en investeringen in ICT.'' Volgens het Kamerlid Algra (politiezaken, CDA) hebben de grote korpsen reserves kunnen opbouwen, omdat daar minder agenten zijn aangenomen dan gepland. ,,Maar er is nog anderhalf jaar te gaan voordat de vorming van dat landelijke politiekorps een feit is. Ik ga ervan uit dat de regiokorpsen voldoende creativiteit aan de dag zullen leggen om die bedragen gedeeltelijk af te bouwen. Het is de vraag of er grote bedragen beschikbaar komen voor de kleinere regiokorpsen.''

    • Jos Verlaan