Gepensioneerden moeten samen strijden

Het behoeft geen uitvoerig bewijs dat de gepensioneerden sinds 1997, de `privatisering' van het ABP, stelselmatig op achterstand zijn gezet bij de ontwikkeling van de inkomens. Sinds kort is mij bekend geworden, dat de overheid de werkgeverspremie voor de ziektekosten van werknemers en postactieven heeft teruggebracht van 12 x 152 euro naar 1 x 158 euro per jaar (alleen onbelast voor de postactieven) voor de aanvullende verzekering.

In 2007 wordt die afgebouwd met jaarlijks telkens 10 procent, waarna in 2013 het werkgeversaandeel vervalt. De betrokken bonden voor de ambtenaren hebben dit wegens tijdsdruk niet kunnen afwenden. Het is immers al sinds 1963, dat erover gedacht werd iets te gaan doen. Deze laatste verslechtering van de situatie voor de gepensioneerden is er een uit een lange reeks van negatieve maatregelen. Ik lees nergens dat de gepensioneerden zich hebben verzet. De ouderenbonden hebben geëxcelleerd in een verzoek aan de regering om verduidelijking (!) van de ziektekostenregeling. Het moet toch mogelijk zijn om een vereniging van gepensioneerden op te richten tegen een lage contributie en met een bestuur dat uit strijdbare en deskundige lieden bestaat om de strijd tegen de uitholling van de pensioenen door vakbonden, overheid en fondsen op een intelligente en effectieve wijze te gaan voeren? Ik zelf heb geen ambities voor een bestuursfunctie. Wel wil ik de aanvankelijke coördinatie op me nemen.

    • Mr. H.M. van den Heuvel