Cinema Invisible

Vijf Nederlandse film- en documentairemakers onder aanvoering van producent Rolf Orthel maakten documentaires geïnspireerd op de Anthologie du cinéma invisible, samemgesteld ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van de cinema. Drie van die films worden in het Amsterdamse Filmmuseum vertoond. De beste van die drie is Het boek, waarin Kees Hin en K. Schippers flarden van nooit-gemaakte films van grote schrijvers als Mandelstam, Stein en Döblin tot leven wekken.

Het boek. Regie: Kees Hin. Babel. Regie: Rolf Orthel. Brossa. Regie: Digna Sinke. In: Filmmuseum. Amsterdam.