Brinkhorst: meer directe bemoeienis Brussel gewenst

De directe bemoeienis van Brussel met de lidstaten moet eerder groter worden dan kleiner. Europese wetten die boven nationale wetgeving gaan en zogeheten directe werking hebben (bijvoorbeeld verordeningen) verdienen de voorkeur boven Europese kaderrichtlijnen. Bij de richtlijnen hebben nationale regeringen te veel ruimte om Europese regels naar eigen inzicht in nationale wetgeving te vertalen. Dat stelt minister Brinkhorst (D66, Economische Zaken) in een vraaggesprek met de Staatscourant van dinsdag. ,,We hebben juist behoefte aan meer rechtstreeks werkende regels uit Brussel in plaats van minder'', aldus Brinkhorst, zelf oud-lid van het Europees Parlement. ,,Met richtlijnen houden de lidstaten na de ingewikkelde Europese onderhandelingen, de mogelijkheid om de afgesproken regels zo uit te leggen, dat ze geen gevolgen hebben voor de nationale werkelijkheid. Dat doen alle lidstaten.''