Bordaberry

In het artikel Dujail is een magere proloog van proces Saddam (19 oktober, pagina 5) staat dat in Uruguay deze zomer een aanklacht werd ingetrokken tegen oud-president Bordaberry, die was aangebleven na de militaire coup in 1973. De aanklacht werd niet ingetrokken, maar ingediend.