Beursgang Schiphol wellicht van de baan

Het kabinet komt terug op de beslissing om Schiphol naar de beurs te brengen. Het oorspronkelijke plan, een beursgang, gaat nu vergezeld van de optie om voor een zogenoemde onderhandse plaatsing te kiezen.

Die optie was vorige maand door het kabinet afgewezen ten faveure van een beursgang. Minister Zalm (Financiën, VVD) zal beide opties laten onderzoeken en pas aan het einde van de voorbereiding van de verkoop een beslissing nemen over de te volgen route. Zalm stuurt het voorstel morgen naar de Tweede Kamer.

Zalm komt met deze koerswijziging tegemoet aan ernstige twijfels bij regeringspartij CDA over een beursgang. De christen-democraten zien liever een onderhandse plaatsing. Daarbij wordt het minderheidsbelang door het kabinet via een zogenoemde gecontroleerde veiling aan een geselecteerde groep beleggers aangeboden en kan het kabinet met hen onderhandelen over de voorwaarden van de verkoop. Mogelijke kopers van de aandelen Schiphol zouden bijvoorbeeld grote, Nederlandse pensioenfondsen kunnen zijn.

Een maand geleden was Zalm er nog van overtuigd dat een beursgang de beste weg was voor Schiphol. Dat bleek immers uit een onderzoek van de internationale zakenbank Lazard, tevens financieel adviseur van het kabinet. Die mening is Zalm nog steeds toegedaan, maar volgens een woordvoerder van Financiën wil hij geen vertraging in het proces en doet hij daarom deze concessie.

Regeringspartij CDA is ,,blij'' met dit kabinetsbesluit, zegt Kamerlid Haverkamp, al wil hij niet spreken van een concessie. ,,Wij hebben zelf een onderzoek laten uitvoeren door [financieel adviesbureau] Sequoia, en daaruit blijkt dat een onderhandse plaatsing beter is'', zegt Haverkamp. Sequoia kwam in zijn rapport uit op een bedrag van minimaal 1,2 miljard euro aan extra opbrengsten bij onderhandse plaatsing.

Coalitiepartij D66 staat ,,ontspannen'' tegenover het kabinetsplan. ,,Wij waren het op zich al eens met het kabinet wat betreft de beursgang,'' zegt Kamerlid Van der Ham, ,,maar een breed draagvlak in de Kamer is belangrijk. Als het CDA op deze manier tegemoet kan worden gekomen, dan is dat prima.''

Ook de derde coalitiepartner VVD is die mening toegedaan. De liberalen hebben zich altijd voorstander getoond van een beursgang, maar Kamerlid De Krom vindt het onderzoeken van beide opties prima. ,,Anders verzandt het proces weer in een eindeloze reeks rapporten.'' Kamerlid Duivesteijn (PvdA) ziet niets positiefs in het voorstel. ,,De privatisering van Schiphol, in omvang te vergelijken met een stad, is volstrekt ondoordacht. Dit maakt wel enig verschil, maar raakt niet de essentie van de zaak.''

De Schiphol Group wil wachten op het voorstel van Zalm. ,,Maar wij zijn altijd voorstander van een beursgang geweest, en dat is nog steeds zo'', zegt een woordvoerder.