Uitkering tot 27 jaar geschrapt

Amsterdam verstrekt geen bijstandsuitkeringen meer aan jongeren tot 27 jaar. De gemeente stuurt ze naar een opleiding of zet ze aan het werk. Dit geldt nu al voor jongeren tot 23 jaar, maar de maatregel wordt uitgebreid naar jongeren tot 27 jaar. Het Amsterdamse college heeft dit vandaag besloten.

De gemeente wil op deze manier voorkomen dat jongeren langdurig van uitkeringen afhankelijk worden. De werklozen krijgen bij voorkeur een betaalde baan. Als dat niet mogelijk is kunnen zij werkstages volgen en met loonkostensubsidie aan de slag. De werkgever krijgt dan een deel van het loon door de gemeente vergoed.

Jongeren die (nog) niet geschikt zijn voor regulier werk moeten voor de gemeente werken. Ze behouden hun uitkering in zogenoemde participatiebanen. Dat zijn door de gemeente gefinancierde banen waar de markt niet in voorziet, het onderhouden van parken bijvoorbeeld. De beloning is gelijk aan de uitkering. Amsterdam wil volgend jaar duizend van dit soort banen creëren.

Sinds begin 2004 zijn gemeenten zelf financieel verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen. Veel gemeenten zijn toen initiatieven gaan ontwikkelen of uitbreiden om het aantal uitkeringen te verminderen. De nadruk ligt daarbij op de jeugdwerkloosheid. Die is in Nederland met 14 procent aanzienlijk hoger dan de algemene werkloosheid van 6,6 procent.

Alleen als jongeren zich actief voor de banen of stages inzetten, krijgen ze een vergoeding. Bij verzuim of uitval wordt het bedrag dat ze krijgen gekort of helemaal geschrapt.