Subsidie gewoonste zaak van de wereld?

De Edmund Burke Stichting is niet gelieerd aan enige politieke partij. Niets stond en staat deze denktank dan ook in de weg om sponsorgelden te ontvangen en deze naar believen uit te geven. In het feit dat (buitenlandse) lobbyisten trachten het opinieklimaat in Nederland te beïnvloeden, schuilt op zich weinig kwaad.

Zoals Andreas Kinneging (NRC Handelsblad, 14 oktober) terecht opmerkt, leidt het aannemen van geld niet per definitie tot een verlies van onafhankelijkheid. Evenzo biedt het ontvangen van een subsidie geen garantie voor het behoud daarvan.

Maar in een dergelijk verweer schuilt wel een inconsistentie als je eerst de financieringskwestie met de nodige geheimzinnigheid omgeeft en vervolgens, als de kwestie eenmaal ongewild in de openbaarheid is gekomen, de zaken omdraait en opmerkt dat het de gewoonste zaak van de wereld is, of zou moeten zijn, om je door een farmaceutisch concern te laten sponsoren om met een deel van de ontvangen gelden themabijeenkomsten te gaan beleggen over zaken die diezelfde donor rechtstreeks aangaan.

Niet alleen is belangenverstrengeling niet voorkomen, men heeft zelfs geen enkele moeite gedaan om de schijn daarvan te vermijden.

Wanneer we deze gang van zaken als normaal gaan beschouwen, zullen de adviseurs, fondsenwervers, peilers en lobbyisten het uiteindelijk voor het zeggen krijgen.