Rumsfeld vraagt openheid China

De Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld, heeft vandaag China opgeroepen tot openheid over zijn strategische bedoelingen en militaire uitgaven. Rumsfeld deed dat in een toespraak voor een school van de communistische partij in Peking, waar toekomstige leiders worden opgeleid.

China's welvaart en de houding van andere landen jegens China ,,kunnen afhankelijk zijn van interne politieke gebeurtenissen hier'', zei Rumsfeld. De Amerikaanse minister wil zijn eerste reis naar China als bewindsman gebruiken om de militaire banden te versterken en de zorgen van het Pentagon over de snelle groei van en geheimhouding rond het Chinese leger over te dragen. Zijn reis dient ook als voorbereiding op het bezoek van president Bush volgende maand.

,,Een groei in de aanwending van Chinese macht leidt begrijpelijkerwijs bij andere landen tot vragen over China's bedoelingen'', zei Rumsfeld. ,,De snelle en, vanuit ons gezichtspunt althans, niet-transparante aard van deze opbouw draagt bij tot deze onzekerheid.''

De officiële Chinese militaire uitgaven voor dit jaar belopen dertig miljard dollar, maar het Pentagon zei in juni dat het werkelijke bedrag negentig miljard dollar is. De Chinese minister van Defensie Cao Gangchuan zei gisteren dat 30,2 miljard dollar het juiste bedrag is.

Volgens de Chinese minister is het niet noodzakelijk en ook niet mogelijk meer aan defensie uit te geven, omdat het verbeteren van de economie en het levenspeil voorrang krijgt. China vindt dat zijn uitgaven nog altijd in het niet vallen bij die van de Verenigde Staten, die vorig jaar 440 miljard dollar bedroegen.

Rumsfeld noemde zijn ontmoeting met zijn Chinese collega ,,constructief, openhartig en nuttig''. ,,Ik voel een verlangen bij de minister om activiteiten en manieren te zoeken om met elkaar samen te werken, die zullen bijdragen aan het ontsluieren van hoe wij tegen hen aankijken en zij tegen ons'', zei Rumsfeld.

Volgens de Amerikaanse minister van Defensie is er een verband tussen grotere openheid over het leger en grotere politieke openheid. Rumsfeld zei dat Washington een vreedzaam en welvarend China verwelkomt. Hij ontmoet vandaag ook president Hu Jintao.