Internet Voorkeur

Vogelmigratie

Het is allemaal de schuld van de trekvogels. De vogelgriep rukt gestaag op vanuit het zuid-oosten van Europa richting het hart van het continent, én richting Nederland. Tamme dieren als kippen raken besmet nadat het virus is overgebracht door overvliegende wilde vogels.

Wie in de gaten wil houden waar de met biologische wapens geladen beesten zich bevinden, omdat hij boer is of gewoon bezorgd burger, kan op internet terecht op de site van de European Ornithologists' Union. Daar is een kaart van het continent te vinden waarop alle landen aanklikbaar zijn. Per land wordt de bezoeker dan doorverwezen naar de relevante informatie.

Het ringen van vogels is een belangrijke methode om hun migratiepatronen in kaart te brengen. Op de site Europese organisatie die de activiteiten in de diverse landen coördineert, Euring, is men zich terdege bewust van de belangrijke rol die het ringen speelt. Per vogelsoort kunnen individuele vogels van Azië tot Europa gevolgd worden. De ringers gaan met hun tijd mee, want op de nieuwste ringen komt ook een webadres te staan. Daar kunnen de gegevens van gevangen vogels meteen worden ingevoerd.

www.eou.at/cmlinks.html

www.euring.org/