Integratiebeleid

Onder het artikel Voorstellen voor een harder integratiebeleid (18 oktober, pagina 7) staat dat de hierin samengevatte notitie namens het inspraakorgaan Zuid-Europese Gemeenschappen is geschreven op verzoek van de Amsterdamse wethouder Aboutaleb. Deze laat weten dat hij het inspraakorgaan niet om dit advies heeft gevraagd. Het artikel is geschreven door Jadran Bonacic.