Gemeente maakt A'dam niet veilig

De gemeente Amsterdam schiet tekort bij het veiliger maken van de stad. Van de elf actieprogramma's die het college van burgemeester en wethouders heeft opgesteld, functioneren slechts vijf programma's naar verwachting.

Dat schrijft de Amsterdamse Rekenkamer in het vandaag gepubliceerde rapport `Sociale veiligheid: van beleid naar uitvoering'.

Amsterdam is volgens de cijfers wel veiliger geworden – minder aangiftes sinds 2002 en een grote veiligheidsgevoel onder burgers – maar daar heeft de gemeente volgens de Rekenkamer slechts in beperkte mate aan bijgedragen. Van de 29 doelstellingen die voor deze programma's zijn geformuleerd, zijn er maar zes daadwerkelijk uitgevoerd.

De rekenkamer onderzocht het veiligheidsbeleid in de periode 2002 tot juni 2005 in de centrale stad en in de stadsdelen Amsterdam-Centrum en Amsterdam-Zuidoost. Ook in deze twee stadsdelen blijft de uitvoering van de programma's achter.

Als redenen hiervoor noemt de rekenkamer dat het doel van een programma niet helder is. Daarnaast is er niet altijd financiële dekking, is er onvoldoende samenhang tussen plannen en voornemens en is het geheel aan maatregelen sterk versnipperd en weinig overzichtelijk. Bovendien, schrijft de rekenkamer, is de samenwerking binnen de gemeenten en met politie en justitie te vrijblijvend. Voorts maakt de gemeente de prestaties onvoldoende zichtbaar.

De gemeente Amsterdam laat in een reactie weten dat alle maatregelen die onderzocht zijn, in een tijdsbestek van twee à drie jaar zijn gerealiseerd en voor het overgrote deel ,,vanuit het niets zijn opgebouwd'' in samenwerking met een groot aantal in- en externe partners. De beoordelingen van de rekenkamer over resultaatgerichtheid en over een te vrijblijvende samenwerking moeten volgens de gemeente ,,in dat licht beoordeeld worden''.

Ook wijst de gemeente op de maatregelen die de laatste jaren wel gerealiseerd zijn, zoals cameratoezicht, aanpak van verslaafde veelplegers en de verdubbeling van het aantal verslaafden dat onder medisch toezicht heroïne krijgt.