EU akkoord met verlagen steun

De Europese Commissie heeft gisteren brede steun gekregen voor haar aanbod in de wereldhandelsronde om handelsverstorende steun aan boeren fors te verlagen. Een poging van Frankrijk om de Commissie vergaand onder curatele te stellen mislukte.

Eurocommissaris Mandelson (Handel) toonde zich na afloop van een speciale EU-ministersbijeenkomst tevreden, omdat volgens hem ,,duidelijkheid'' is gecreëerd. Hij onderstreepte dat de Commissie namens de Europese Unie onderhandelt binnen het mandaat dat de lidstaten eerder zelf hebben vastgesteld. ,,Vandaag hadden de lidstaten het mandaat kunnen wijzigen, maar ze hebben dat niet gedaan'', aldus Mandelson.

De ministersbijeenkomst kwam op verzoek van Frankrijk bijeen, omdat te veel concessies zouden zijn gedaan op landbouwgebied. De Franse minister Douste-Blazy (Buitenlandse Zaken) wilde dat de Commissie ieder aanbod in de Doha-ronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vooraf voorlegt aan de lidstaten. Een comité van experts zou moeten oordelen of de Commissie binnen haar mandaat blijft.

Maar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Straw, fungerend EU-voorzitter, maakte duidelijk dat er op dit punt ,,geen consensus'' was. Het Franse voorstel was daarom ,,niet in de conclusies opgenomen''. Straw gaf aan dat de Commissie ,,onmachtig'' zou zijn geworden om in het kader van de WTO verder te onderhandelen, als de Franse lijn was gevolgd.

De Doha-ronde, die in 2006 moet worden afgesloten, gaat snel naar een climax. In december komen in Hongkong ministers van de 148 WTO-landen bijeen. In de slotverklaring spreken de EU-ministers ,,steun'' uit aan de Commissie om ,,overeenkomstig het mandaat'' aan een WTO-akkoord te werken. Wel zal de Commissie op een ,,geregelde en systematische basis'' informatie aan de lidstaten geven over de WTO-onderhandelingen. Hierbij wordt technische expertise ingezet. Maar volgens eurocommissaris Mandelson gebeurt dat nu ook al.

De Nederlandse staatssecretaris Nicolai (Europese Zaken), die de Commissie gisteren voluit steunde, was ,,ongelukkig'' met de slotverklaring, omdat die volgens hem ruimte laat voor interpretatie. De Franse minister Douste-Blazy legde de slotverklaring uit als een overwinning. Maar volgens diplomaten stond Frankrijk vrijwel geisoleerd. Volgens Douste-Blazy heeft de Commissie met haar aanbod tot verlaging van handelsverstorende steun aan boeren met 70 procent de bescherming van `gevoelige' producten tegen buitenlandse concurrentie op het spel gezet, waaronder rundvlees, suiker, boter, tomaten en gevogelte. Hij dreigde dat Frankrijk ,,handelend'' zal optreden als uit technische analyses blijkt dat de Commissie haar mandaat te buiten gaat.

Volgens de Nederlandse staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) beweegt de Commissie zich ,,langs de randen'' van haar mandaat. Maar zij onderstreepte dat de EU met concessies op landbouwgebied veel kan terugkrijgen van andere handelspartners door de opening van markten voor industriële goederen en diensten. Belangrijk onderdeel van het mandaat is dat concessies in de WTO geen nieuwe hervorming van het EU-landbouwbeleid nodig maken. Eurocommissaris Fischer Boel (Landbouw) onderstreepte dat de Commissie zich hieraan houdt.