CDA boos op Pechtold ondanks diens excuses

Minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) heeft excuses aangeboden aan premier Balkenende (CDA) over uitspraken in het blad Ons Contact van de SGP-jongeren. Pechtolds uitlatingen over het terrorismebeleid van de premier hebben tot beroering geleid bij coalitiepartij CDA en minister Remkes (VVD, Binnenlandse Zaken).

Pechtold bekritiseert in het blad de regelmatige waarschuwingen voor terrorisme van de premier. ,,Dit draagt bij aan het doemdenken'', aldus Pechtold. ,,Volgens mij moeten we onze kop koel houden. De laatste tijd word ik me gewaar hoe overdreven Nederlanders reageren op de terreurdreiging. Alsof onze steden vol zitten met terroristen.''

Het gesprek van het SGP-blad met Pechtold werd twee maanden geleden gevoerd. Het werd gisteren in Ons Contact gepubliceerd. De minister, nu op werkbezoek op de Nederlandse Antillen, heeft gisteravond gebeld met premier Balkenende en gezegd dat hij spijt heeft van deze uitspraken. Pechtold had de tekst wel van tevoren gelezen en er zijn goedkeuring aan gegeven. Hij eist nu excuses van de SGP-jongeren omdat het artikel zo laat is gepubliceerd. Ze zijn daartoe niet bereid.

Minister Remkes zei vanmorgen op Radio 1 dat zijn collega Pechtold zich alleen met zijn eigen portefeuille (waarin ook de Antillen zitten) moet bezighouden. ,,Voortdurend de indruk wekken dat de politiek de dreiging van terrorisme maar moet doodzwijgen, is een volstrekt verkeerd beeld. Je moet niet doen alsof de collega's de dreiging steeds overdrijven.''

Coalitiepartij CDA laat via Tweede-Kamerlid Van de Camp weten dat de ,,ijdeltuiterij'' van Pechtold ,,knap irritant wordt''.

,,Het werken in Den Haag vereist een fijnzinnige discipline en die kan de heer Pechtold nog niet opbrengen.'' Het excuus van de minister noemt Van de Camp mager. ,,In Den Haag is het de kunst jezelf te blijven, vast te houden aan je eigen boodschap en die met ijzeren regelmaat naar voren te brengen. Dat doet hij niet. Hij plukt hier en daar een appel van de boom en kijkt dan hoe die landt.''

Voormalig D66-voorzitter Pechtold, die in maart minister De Graaf opvolgde, kwam sinds zijn aantreden vaker in opspraak. Vorige week bepleitte de D66-bewindsman in een interview een discussie over de aftrek van de hypotheekrente. Premier Balkenende voelt daar niets voor. In een debat met de Tweede Kamer suste Pechtold het conflict door te zeggen dat hij zo'n discussie na deze kabinetsperiode wil. Wel pleitte hij voor een ,,cultuuromslag'' in politiek Den Haag. Ministers moeten volgens hem meer vrijheid krijgen om te zeggen wat ze vinden, ook over onderwerpen buiten hun eigen portefeuille.

Een maand eerder botste Pechtold met de premier over de agenda voor bestuurlijke vernieuwing. Balkenende is tegen een andere invulling van het ambt van minister-president, terwijl Pechtold met onderzoek daarnaar bezig is.