Veiligheid chemische industrie gewaarborgd

In een interview met prof. Ben Ale (NRC Handelsblad, 1 oktober) wordt gesteld dat het met het toezicht op de veiligheid in Nederland slecht is gesteld. Naast toezicht op de luchtvaart noemt professor Ale ook het toezicht op veiligheid in de chemische industrie. Toezicht in dat kader zou slechts worden uitgevoerd door enkele VROM-inspecteurs.

Dit laatste is niet waar. Toezicht op de veiligheid in de chemische industrie is geregeld in het Besluit risico zware ongevallen (BRZO). Dit toezicht wordt in het kort uitgevoerd door gemengde teams bestaande uit specialisten van de Arbeidsinspectie, de provincie (of een ander lokaal bevoegd gezag) en de brandweer. Op die manier wordt toezicht gehouden op veiligheid met betrekking tot de werknemers, de omwonenden en de mogelijkheid tot beheersing van een calamiteit als die toch zou optreden. Bij een bedrijf wordt elk jaar geïnspecteerd. Zowel de organisatie (audit) als de technische uitrusting (inspectie) wordt beoordeeld. Eens in de vijf jaar vindt bovendien een zeer uitgebreide beoordeling plaats.

In totaal schat ik dat er tussen de 50 en de 100 inspecteurs-specialisten direct betrokken zijn bij dit toezicht. Alle teamleden hebben een ambtelijke status. De uitvoering van het BRZO wordt weer gecontroleerd door ambtenaren van de betrokken ministeries. Mogelijk dat hier de paar mensen van de VROM-inspectie zijn te vinden over wie de heer Ale spreekt. Onder de laag van BRZO-inspecteurs bevindt zich bovendien nog een laag van onafhankelijke private toezichthouders die zich bezighoudt met speciale aspecten, zoals de kwaliteit van apparatuur.

    • Peter Zappeij
    • Ex-Inspecteur Procesveiligheid Burgh-Haamstede