Twijfels Irak over verloop stemming

De Iraakse verkiezingscommissie onderzoekt hoe het komt dat afgelopen zaterdag tijdens het referendum over de grondwet in sommige provincies een opvallend hoog percentage `ja'-stemmers werd geregistreerd. Dat is gisteren in Bagdad bekend gemaakt, na beschuldigingen uit voornamelijk sunnitische hoek over fraude.

Een functionaris van de verkiezingscommissie benadrukte gisteren dat het ongewoon hoge aantal voorstemmers in een twaalftal, vooral overwegend shi'itische en Koerdische provincies niet per definitie hoeft te duiden op fraude. Volgens hem is het prematuur om te spreken over onregelmatigheden en om te speculeren over de mogelijke invloed van de controleresultaten op de uiteindelijke uitslag.

Volgens de eerste, voorlopige schattingen, die afgelopen zondag al naar buiten kwamen, heeft een grote meerderheid van de Iraakse bevolking voor aanvaarding van de grondwet gekozen. De grondwet is van de baan indien blijkt dat in ten minste drie provincies tweederde van de bevolking haar afwijst. Dat zou niet zijn gebeurd, zo werd na het referendum gezegd.

Maar in de sunnitische gebieden, waar de oppositie tegen de grondwet het grootst is, worden daar vraagtekens bij gezet. Zo zijn er beschuldigingen dat de politie stembussen heeft weggehaald uit districten waar massaal `nee' is gestemd, dat er in sommige regio's meer `ja'-stemmen zijn geteld dan er kiezers zijn geregistreerd, en dat voorstanders van de grondwet in staat werden gesteld hun stem uit te brengen in sunnitische provincies waar veel tegenstand kon worden verwacht.

Niet duidelijk is op welke provincies het onderzoek van de verkiezingscommissie zich precies richt, en of aanvaarding van de grondwet in gevaar komt.