Netelenbos

In het artikel `Ik werd de professor genoemd' (14 oktober, pagina 36) spreekt Tineke Netelenbos over twee CDA-gedeputeerden. Dit is onjuist. Het ging om twee CDA-leden van Provinciale Staten uit de Zaanstreek.