Mandelson botst met EU-lidstaten

Enkele lidstaten van de Europese Unie zijn vandaag in harde botsing gekomen met de Europese Commissie over de handelsronde van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens sommige lidstaten, waaronder Frankrijk, heeft de Commissie te veel concessies gedaan inzake landbouw.

Eurocommissaris Mandelson (Handel) waarschuwde vanmiddag dat de EU hem voldoende ruimte moet laten om de Doha-ronde te doen slagen. Het zou volgens Mandelson een ,,verschrikkelijke vergissing'' zijn als de EU bij elke beweging van andere handelspartners ,,het vertrouwen verliest en zich terugtrekt''. Hij uitte de waarschuwing tijdens een speciale bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken over de Doha-ronde welke op verzoek van Frankrijk werd gehouden. Volgende maand komen de handelsministers van de bijna 150 WTO-landen in Hongkong bijeen om belangrijke knopen door te hakken.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Douste-Blazy, zei vanmiddag dat de Commissie haar mandaat heeft overschreden met de concessies op gebied van landbouw die zij onlangs op tafel legde. De Commissie wil handelsverstorende steun aan boeren met 70 procent verminderen. Zij antwoordde hiermee op een soortgelijke stap van de Verenigde Staten. Een akkoord over landbouw wordt algemeen gezien als een belangrijke voorwaarde om de Doha-ronde te doen slagen. Naast Frankrijk gaven ook Griekenland, Hongarije, Ierland en Cyprus aan dat de Commissie te ver gaat. Daarmee zou het voortbestaan van veel boerenbedrijven op het platteland op het spel komen te staan.

Frankrijk eist dat een speciale groep van nationale experts de Commissie op de voet volgt om bij elke concessie te bezien wat de gevolgen zijn. Mandelson onderstreepte dat de Commissie ,,ruimte moet worden gelaten om de tactiek te bepalen''. Hij zei bereid te zijn de informatie naar de EU-lidstaten over de WTO-onderhandelingen op te voeren. Maar volgens ingewijden vindt hij de Franse eis te ver gaan, omdat hij dan teveel voor de voeten wordt gelopen. Mandelson onderstreepte dat de EU veel heeft te winnen bij de Doha-ronde op gebied van diensten en industrie. Ook voor ontwikkelingslanden is het slagen van de Doha-ronde volgens hem van groot belang, omdat zij dan betere toegang krijgen tot de markten van de rijke landen. Mandelson onderstreepte dat ,,het absoluut niet de bedoeling is om Doha te gebruiken om het Europese landbouwbeleid in een nieuwe hervorming te storten''.

Het Britse voorzitterschap werkte vanmiddag nog aan een compromis dat er op zou neerkomen dat de Doha-ronde tot een ,,evenwichtige uitkomst'' moet leiden, waarbij op bepaalde punten contact met de lidstaten wordt gehouden.

    • Hans Buddingh'