Inflatie eurolanden wakkert door dure olie aan tot 2,6 procent

De inflatie in Europa wakkert aan. Op jaarbasis was die in de twaalf eurolanden in september 2,6 procent, zo luidt de nieuwe schatting van bureau Eurostat vandaag. Eerder ging het Europese bureau voor de statistiek uit van 2,5 procent en dat was al flink hoger dan de 2,2 procent van augustus.

Vooral de duurdere olie brengt prijsstijgingen teweeg. Uit een nadere analyse van Eurostat blijkt dat alleen al de brandstofkosten voor transport goed zijn voor 0,66 procentpunt van het inflatiecijfer. Alle energiekosten samen waren zelfs goed voor 1,22 procentpunt.

De kerninflatie, waar de beweeglijke prijzen van energie en voedsel niet in zijn meegenomen, bedroeg een maand eerder, in augustus, maar 1,3 procent en was bijna een vol procentpunt lager dan de algemene inflatie van 2,2 procent in augustus waarin deze wél zijn meegenomen. Dat verklaart waarom de Europese Centrale Bank wel in toenemende mate bezorgd is om de aanwakkerende inflatie, maar nog niet tot renteverhoging overgaat. Eerst moet er meer bewijs zijn van een toenemende algemene prijsdruk, dat wil zeggen van afwenteling van de dure energie in hogere lonen en in hogere algemene prijzen.

Ook in de Verenigde Staten wakkert de inflatie aan. Afgelopen vrijdag werd bekend dat over de afgelopen twaalf maanden de consumentenprijzen met 4,7 procent waren gestegen, het hoogste inflatieniveau sinds 1991. Dat is vrijwel volledig toe te schrijven aan een recordstijging van de energieprijzen met 12 procent. Zonder energie en voedsel was de inflatie 2,0 procent.

Ook de Amerikaanse centrale banken gebruiken deze kerninflatie als maatstaf voor hun rentebeleid. De hoge olieprijzen zullen voorlopig een rem vormen op de economische groei in de wereld en een druk blijven uitoefenen op de koopkracht van de consument. ,,De wereld moet de komende tijd maar leren leven met hoge olieprijzen.'' Dat zei Alan Greenspan, de Amerikaanse centrale bankier, vandaag in een toespraak in Japan. Volgens Greenspan zijn de hoge energieprijzen ,,een ramp die stond te gebeuren'', omdat de raffinagecapaciteit al jaren achterblijft bij de vraag.