EU wil andere CO&inf2;-beperking

Europa moet nadenken over andere manieren om broeikasgassen te beperken dan via het Kyoto-protocol. Zo ontstaat wellicht een regeling waaraan ook de Verenigde Staten en Canada, die nu niet meedoen met `Kyoto', willen meedoen.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) heeft dat gisteren gezegd na een vergadering van Europese milieuministers. Aanleiding voor zijn uitspraken zijn de komende onderhandelingen van ruim honderd landen – in november in het Canadese Montreal – over de uitstoot van broeikasgassen na 2012.

De VS en Canada doen nu niet mee met het Kyoto-protocol. Hun uitstoot van CO2 is sinds 1990 flink gestegen, terwijl Europa juist veel moeite doet om de emissie terug te dringen.

,,Het Kyoto-protocol is een noodzakelijke eerste stap, verdergaande maatregelen zijn nodig om de klimaatverandering aan te pakken'', aldus de staatssecretaris. ,,De Amerikanen doen dingen op hun eigen manier'', zegt Van Geel. ,,Ze willen geen limiet voor de uitstoot, maar zetten in op technologie. De VS willen zaken zoals opslag van CO2. Over dat soort projecten zouden we het best eens over kunnen worden.''

De staatssecretaris stelt daarbij twee harde voorwaarden. Zo wil hij dat de VS de opwarming van de aarde ook beperken tot twee graden, net als Europa. Om onder die grens te blijven stelt de Europese Unie dat de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd tot mogelijk 50 procent moet worden teruggebracht in 2050 ten opzichte van 1990. Volgens Van Geel is het van groot belang dat rijke landen het goede voorbeeld geven en hun verantwoordelijkheid nemen.

Van Geel heeft wat betreft de luchtkwaliteit in eigen land een concept-wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd, zo bevestigt het ministerie van VROM. In het voorstel, dat nog vertrouwelijk is, werkt het ministerie een al eerder bekendgemaakt plan uit. Op details wil het ministerie nu niet ingaan.

De afgelopen jaren werden bouwprojecten tegengehouden door de strenge Europese regels voor schone lucht. In Nederland zijn deze normen voor lucht vooral vertaald in planologische regels, waardoor zaken als verdubbeling van rijstroken of een nieuwe parkeergarage geen doorgang vinden. Verscheidene politieke partijen willen dat Van Geel de regels soepeler toepast.

Het ministerie heeft al aangegeven te willen `salderen'. Dat wil zeggen dat als een bouwproject de luchtkwaliteit ter plaatse zou schaden, dit toch kan doorgaan als elders deze verslechtering van de luchtkwaliteit wordt gecompenseerd.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het bericht EU wil andere CO2-beperking (18 oktober, pagina 2) staat dat de Verenigde Staten en Canada niet meedoen aan het Kyoto-protocol. Dat is onjuist. Canada heeft het protocol wel geratificeerd, de VS, Australië, India en China niet.