Eén overzicht van pensioenrechten

Ruim 6,5 miljoen werknemers die via hun bedrijf voor een pensioen sparen krijgen vanaf 2007 één uniform overzicht van hun pensioenrechten. De onvergelijkbaarheid en de onleesbaarheid van de bestaande pensioenoverzichten is een van de grootste irritaties van werknemers als het om pensioenen gaat, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

De pensioenwereld heeft drie jaar aan het concept gewerkt, sinds een onderzoek van de Consumentenbond eind 2002 het gemis van een duidelijk overzicht als een ernstig manco aan het licht bracht. De introductie van een gelijkvormig overzicht brengt ook één nationaal register met alle pensioenaanspraken een stapje dichterbij.

Negen van de tien werknemers sparen via hun bedrijf voor een pensioen bovenop de AOW. Hun pensioenvermogen is meestal hun grootste financiële bezit.

Het uniforme overzicht zal niet meer dan één, aan voor- en achterzijde bedrukt A4-tje met cijfers bevatten, belooft directeur P. Borgdorff van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij giganten als ABP (leraren en ambtenaren) en zorgpensioenfonds PGGM zijn aangesloten.

De pensioenwereld en de verzekeraars, die samen de ruim 22.000 pensioenregelingen uitvoeren, bieden minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) volgende week woensdag het eerste exemplaar aan van het overzicht. Ze willen het nu nog niet vrijgeven.

Het concept is getest op panels van consumenten. Ook de Consumentenbond, toezichthouder De Nederlandsche Bank en financiële consumentenwaakhond AFM hebben het overzicht beoordeeld.

Op één punt zijn wij niet tevreden, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. ,,Op het overzicht komt de standaardpensioenleeftijd, wij willen ook de uitkomsten voor hun pensioen als mensen eerder willen stoppen.''

Op het overzicht komen bruto bedragen, hoewel uit onderzoek blijkt dat mensen juist netto bedragen willen weten. De pensioenfondsen en verzekeraars durven echter geen taxatie te maken van de toekomstige belastingtarieven. En de huidige tarieven kunnen een vertekend beeld geven.

De AOW komt niet in het overzicht. Het ministerie van Sociale Zaken, dat de AOW laat uitvoeren, vreest dat de AOW dan te veel op een onvervreemdbaar recht gaat lijken, zeggen kenners in de pensioenwereld.

    • Menno Tamminga