Burgemeester Leers en kans bij overstroming

Onder de opwekkende kop `Randstad geen kans bij overstroming' berichtten de media vorige week dat bij een grootschalige overstroming in de Randstad tienduizenden inwoners (71.800 volgens computermodellen) om het leven zullen komen. Er bestaat geen noodplan, het wegennet kan de massaal vluchtende bevolking niet aan en de overheid heeft ook niet genoeg reddingsmaterieel, aldus het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Het accent ligt meer op zelfredzaamheid.''

In zijn Thorbeckelezing, vrijwel op dezelfde dag (NRC Handelsblad, 13 oktober), zei de graag als doortastend bekendstaande burgemeester Leers: ,,New Orleans liet zien dat er werkelijke keuzes te maken zijn. Willen we een échte samenleving, waar solidariteit heerst? (...) Waar dijken worden gebouwd en rampenplannen geschreven? Waar, als Katrina komt, iedereen een kans heeft om te vluchten? En waar de achterblijvers snel en efficiënt geholpen worden?'' Laten we hopen dat de verantwoordelijke politici en bestuurders (en dan vooral zij die wat dichter bij de zee werken dan Maastricht) zich niet al te hard op de borst kloppen en andere landen bekritiseren, maar zich terdege afvragen welke voorbereidingen in Nederland noodzakelijk en uitvoerbaar zijn.

    • Niek van Santen