Analisten weten niet veel, maar boeien wel

Wel interessant, maar niet zo deskundig. Het oordeel van particuliere beleggers over analisten en hun adviezen is niet best.

De vraag wat de kleine belegger vindt van de experts van banken en effectenkantoren werd onderzocht door de beleggingssite Beleggen.nl en marktonderzoeker Signicom. Van de 10.000 mensen die werd gevraagd een vragenlijst in te vullen reageerden ruim achthonderd beleggers.

Uit hun antwoorden komt Iris, de researchafdeling van Rabobank en Robeco, als beste uit de bus, gemeten naar bekendheid, deskundigheid en geloofwaardigheid.

De tweede plek wordt ingenomen door het Amerikaanse Merrill Lynch, het Belgische Petercam is derde. Pijnlijk voor de grotere Nederlandse instituten is dat zij in de achterhoede te vinden zijn van de negentien instellingen op de lijst. Zo is ABN Amro twaalfde, ING negende, en MeesPierson, onderdeel van Fortis, staat veertiende.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de 813 respondenten grote twijfels hebben over de objectiviteit van analisten. Zo is slechts 19 procent ervan overtuigd dat de experts onafhankelijk zijn, en zegt 32 procent te twijfelen over de deskundigheid van de analist. Vaak mist een goede onderbouwing van de adviezen en ze zouden regelmatig achterhaald zijn.

Het is dan ook maar goed dat de rapporten van analisten vooral worden geschreven voor de zakelijke klanten en rijkere particulieren, en niet voor de vele duizenden kleinere beleggers. Die grote groep van particulieren leest de rapporten wel degelijk, zo blijkt uit het onderzoek, en vindt het in grote meerderheid zelfs interessant om de schrijfsels van de analisten te lezen. De adviezen om een aandeel te kopen, houden of verkopen, worden echter niet vaak opgevolgd. Wel zegt ongeveer de helft van de respondenten ideeën op te doen aan de hand van een advies.

De scepsis van sommige beleggers gaat erg ver: één op de tien respondenten doet juist precies het tegenovergestelde van wat de analist adviseert.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Analisten weten niet veel, maar boeien wel (18 oktober, pagina 17) staat dat een rapport over analisten mede is opgesteld door de beleggingssite Beleggen.nl. Dit is onjuist. De correcte naam van de website is Belegger.nl.