www.nrc.nl

Wikipedia. Marie-José Klaver beschrijft in haar weblog het eerste jubileum van de Nederlandstalige versie van Wikipedia. Vier jaar na de introductie van de gratis online-encyclopedie is het 100.000e artikel verschenen. Wikipedia is een project van vrijwilligers. Het staat iedereen vrij artikelen aan de veel geraadpleegde encyclopedie te veranderen en toe te voegen. Over veranderingen en nieuwe artikelen wordt door de vrijwilligers onderling overlegd. Zo wordt de kwaliteit van de inhoud van Wikipedia bewaakt. De encyclopedie bestaat in meer dan 200 talen. De Engelstalige versie heeft al meer dan 750.000 artikelen. Naast een Nederlandse versie bestaat er ook een Friese en een Limburgse versie van Wikipedia.

Speltheorie. In Economie voor Jou besteedt Jan Pleus aandacht aan de speltheorie. Die bestudeert het gedrag van mensen (het kunnen ook ondernemingen of landen zijn) in strategische situaties, situaties waarin elke betrokkene bij het uitstippelen van zijn plan rekening moet houden met de mogelijke reacties die zijn handelen kan oproepen bij de anderen.

,,Stel dat twee grote ondernemingen als Coca Cola en Pepsi geen geld besteden aan reclame. In dat geval zouden zij elk precies 50 procent van de markt voor hun rekening nemen. De winst van de bedrijven zou in dit geval voor elk 6 miljard dollar bedragen. Als Coca-Cola wel reclame zou maken en Pepsi niet, zou Coca-Cola een deel van de Pepsi-klanten naar zich toe trekken. Die reclamecampagne zou weliswaar kosten met zich mee brengen, maar die worden meer dan gecompenseerd door de extra omzet.Voor Pepsi zien de zaken er dan minder fraai uit.''