Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Van Dale wijzigt `neger'

In de veertiende druk van de Grote Van Dale, die vanmiddag in Amsterdam is gepresenteerd, is onder meer de definitie van het woord neger aangepast. Toegevoegd is dat dit woord, in de betekenis `afstammeling van de in vroeger tijd in Amerika ingevoerde negerslaven', door sommigen als scheldwoord wordt ervaren. In 2002 dreigde een actiegroep nog Van Dales op de brandstapel te gooien als het beledigende neger niet werd geschrapt.

Bij het woord allochtoon ontbreekt deze kanttekening, hoewel steeds meer allochtonen deze aanduiding als negatief en stigmatiserend ervaren. Bij deportatie is toegevoegd dat dit wordt gebruikt voor `(gedwongen) uitzetting van ongewenste personen'. In 2004 zette minister Verdonk (VVD, Vreemdelingenzaken) ex-minister Pronk nog haar werkkamer uit omdat hij dit woord had gebruikt.

Aan de nieuwe editie van de Grote Van Dale zijn zo'n tienduizend nieuwe woorden en betekenissen toegevoegd. Veel nieuwe woorden zijn afkomstig uit de `integratieproblematiek', meldt de redactie, met woorden als allochtonenstop, inburgeringsplicht, monoculturalisme en uitburgeren. Ook zijn er relatief veel Turkse en Arabische woorden toegevoegd, waaronder halal, haram en hawala. De invoering van de euro heeft nieuwvormingen opgeleverd als euroconversie en gevoelsinflatie.

De vorige editie van de Grote Van Dale verscheen in 1999. Toen week het woordenboek nog op een aantal punten af van het Groene Boekje, de officiële spellinggids van het Nederlands. Nu zijn er geen spellingsverschillen meer met het Groene Boekje, waarvan de nieuwe editie afgelopen zaterdag werd gepresenteerd. Op de cd-rom bij de nieuwe Grote Van Dale is ook de vroegste voorloper van dit woordenboek opgenomen, uit 1864. In boekvorm is deze zeer zeldzaam.

groene boekje: pagina 3

Stop spellingvernielers: pagina 7

woordhoek: pagina 20