Radio 4 is terecht brede zender

Columnist H.J.A. Hofland vreest voor het bestaan van ,,een actiegroep in Hilversum, en misschien een vertakking in Den Haag, waar ze een diepe en onverzoenlijk haat tegen klassieke muziek koesteren (...) Hun satan heet Mozart. Als de eerste tonen van Eine kleine Nachtmusik uit hun radio klinken, grijpen ze naar hun revolver.'' (NRC Handelsblad, 14 oktober).

Zijn zorgen gelden Radio 4, de enige zender met klassieke muziek in de ether. Volgens Hofland is de ether een plek die deze zender verdient, wat ik van harte met hem eens ben. Radio 4 zou echter ,,toch al aangetast'' zijn door muziek van buiten-Europese oorsprong, die om half elf 's avonds een vaste plek heeft met de World Music Charts Europe: ,,Van een beetje afstand klinkt het allemaal als sentimenteel of quasi-uitbundig gejengel'', volgens Hofland – en daar scheiden onze wegen.

Radio 4 is sinds de oprichting een plek waar structureel aandacht besteed wordt aan de gecomponeerde muziek vanaf de Middeleeuwen tot nu, waarbij de grenzen nooit tot die van Europa beperkt zijn gebleven (ook onze eigen `klassieke muziek' kent haar oorsprong ver daarbuiten). Maar muziek is een bij uitstek levende kunstvorm, en de invloed die andere culturen daarop hebben, mag evenmin onbelicht blijven als de muziek van die andere culturen zelf.

Daarom besteedt Radio 4 ook structureel aandacht aan jazz en authentieke niet-westerse muziek, onder meer via concertregistraties. Enige jaren terug heeft de muziekredactie van de NPS onderkend dat in de smeltkroes van culturen een muzikale kruisbestuiving is ontstaan, die inspireert tot nieuwe klanken, vormen en genres.

Radio 4 is een muziekzender met aandacht voor alle vormen van serieuze muziekbeoefening – of het nu oud of nieuw is, gecomponeerd of geïmproviseerd, westers of werelds.

Wie halsstarrig vasthoudt aan een klassieke muziekzender waar uitsluitend plaats is voor de muziek die voortkomt uit de klassieke Europese traditie van Mozart, zijn voorgangers en opvolgers, ontkent de dynamiek van de levende muziekcultuur. Als Radio 4 zich breder oriënteert en manifesteert, is dat geen `aantasting', maar een verrijking van de zender zelf en van de muziekcultuur in Nederland.

Marc Wielaert is programmamaker NPS Radio 4FM.

    • Marc Wielaert