Hoog kennisniveau, hoog abstractieniveau? 2

Het Veerebraad vraagt zich af: hoe krijg je de overheid in beweging? Als betrokkenen bij een gemeentelijk project verwonderen wij ons ook over de onmogelijkheid om ogenschijnlijk eenvoudige problemen op te lossen.

Wij bepleiten een herformulering van hun vraag: hoe krijgen wij beweging? Deze vraag verruimt het blikveld: overheid, semi-publieke en private organisaties zijn hier samen verantwoordelijk voor. Wij delen hun conclusie: alleen een niet-institutioneel perspectief werkt. Wij hebben ervaring opgedaan met dit perspectief: het is mogelijk beweging te krijgen! Ambtenaren, managers, uitvoerders: gaat daarom allen in op de uitnodiging van het Veereberaad om deel van de oplossing te blijven.

De praktische lessen van het Veereberaad vullen wij graag aan met die van ons, los van de vraag of deze bij `publiek of bij privaat' horen.

Reduceer complexiteit. Soms wordt een eenvoudig probleem niet opgelost wegens lamlendigheid.

Ruimte voor mislukkingen. Sturing op resultaat is goed, maar dooft creativiteit, lef van betrokkenen. Laat ruimte voor proberen.

Denk in ruilen en partnership. In netwerken wordt geruild: geld, diensten, immateriële zaken als enthousiasme, meedenken. Een plus een is drie!

Spreek partijen aan. Zodra het zwartepieten begint: keer het. Spreek partijen direct aan: we lossen samen een probleem op. Is het opgelost, stel dan pas de schuldvraag, als je vindt dat je deze moet stellen. Zorg voor regie. Regisseurs zorgen ervoor dat mensen met eigen verantwoordelijkheden tot een mooi eindresultaat komen.

We zijn maar mensen. Respecteer medespelers en hun eigenaardigheden. Creëer ruimte voor humor en voor gevoelens als vreugde en irritatie.

    • Ton Geerdink Caroline de Pater