Groep WAO'ers naar de rechter om herkeuring

WAO'ers gaan een rechtszaak beginnen om de herkeuring van arbeidsongeschikten terug te draaien. De onlangs opgerichte stichting Collectieve Rechtsvordering (CORV) zal deze week uitkeringsinstantie UWV sommeren de herkeuringsoperatie stop te zetten.

Volgens CORV is het onrechtmatig om arbeidsongeschikten opnieuw te keuren volgens aangescherpte criteria. ,,Als het huis eenmaal in brand staat, mag de verzekeraar de polisvoorwaarden niet meer veranderen. Dan moet hij gewoon uitkeren'', zegt Wout van Veen. Deze advocaat en parttime rechter bij het gerechtshof in Den Bosch is een van de initiatiefnemers van de stichting. Hij baseert de vordering onder meer op de bescherming van eigendom in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. ,,De regering mag de WAO-regeling best veranderen, maar daar zitten wel grenzen aan. Dit kabinet kent onvoldoende waarde toe aan de rechtsstaat.''

Vorig jaar oktober is het UWV begonnen ruim 300.000 WAO'ers, eenderde van het totaal, opnieuw te keuren op grond van strengere criteria. De verwachting was dat een kwart geheel of gedeeltelijk zou worden goedgekeurd. Inmiddels blijkt dat de helft van de herkeurde WAO'ers zijn uitkering helemaal of voor een deel verliest. Werk vinden lukt maar een gering deel van deze groep van inmiddels bijna 20.000 mensen: nog geen 5 procent. Wel volgen enkele duizenden nog reïntegratietrajecten.

Bij CORV hebben zich sinds gisteravond meer dan 500 mensen aangemeld voor de rechtszaak. Zij moeten daarvoor 30 euro betalen. ,,Maar we maken er geen winst op'', zegt Jan de Jong, hoofd van de afdeling van FNV die werknemers bijstaat die door hun werk ziek zijn geworden en mede-initiatiefnemer van CORV. ,,De stichting zal voor dit bedrag ook de individuele schadeclaims behandelen, mocht de rechter vaststellen dat de herkeuring in strijd is met de wet.''

De stichting wil niet alleen optreden tegen de WAO-herkeuring. ,,We zijn geen one-issue beweging'', zegt De Jong. CORV wil juridisch optreden tegen situaties die zowel ,,onrechtvaardig als onrechtmatig zijn''. ,,Het is voor mensen die daar de dupe van worden individueel te moeilijk en te duur om toegang te krijgen tot de rechter.''

In de raad van advies van CORV zit onder meer oud-FNV-voorzitter Lodewijk de Waal. ,,In mijn jaren bij de vakbeweging ben ik veel mensen tegengekomen die tussen de raderen van ambtelijke molens raakten. Een club die het risico wil nemen voor die mensen op te komen, heeft uiteraard mijn steun'', schrijft De Waal op de website van CORV.