Commotie over verhoogd risico Radboud Ziekenhuis

De berichtgeving betreffende het verhoogde sterfterisico bij bepaalde hartchirurgische ingrepen in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen (NRC Handelsblad, 8 oktober) behoeft enige nuancering en aanvulling.

Het komt voor dat patiënten met ernstige afwijkingen aan de mitralisklep een operatie behoeven en in verband met een verhoogd operatierisico geweigerd worden door hartchirurgische centra in het land.

Als het Radboud Ziekenhuis deze elders afgewezen patiënten wel accepteert, de patiënt een `laatste strohalm biedt', zal het duidelijk zijn dat het sterftecijfer voor de gehele groep operaties aan de mitralisklep (waar de operaties aan de mitralisklep bij minder zieke patiënten ook onder vallen) aanzienlijk hoger komt te liggen dan in andere centra. Dit wat de nuancering betreft.

Mijn aanvulling op de commotie is de volgende: door zo heftig te reageren, door het betrokken ziekenhuis zo aan de schandpaal te nagelen zou dit wel eens als een boemerang kunnen werken op alle patiënten die dezelfde of een andere risicovolle ingreep moeten ondergaan. Immers, een arts of ziekenhuis zal steeds minder geneigd zijn risicovolle ingrepen uit te voeren, omdat sterftecijfers door deze ingrepen nadelig worden beïnvloed en ongenuanceerd openbaar gemaakt worden (let wel: de commotie is ontstaan door het bekend worden van een interne e-mail). Vaak betreft het juist de mensen die deze ingreep ook het meest nodig hebben. De ziekste mensen hebben immers het hoogste risico.

Artsen moeten geen berekenende `operateurs' worden van een ziekenhuisorganisatie die met mooie getallen naar buiten wil komen. Artsen behoren er zeker te zijn voor de meest zieke patiënten met het hoogste risico bij een interventie. Als die patiënten in het Radboud welkom zijn geweest (en wellicht elders niet), is dit alleen maar prijzenswaardig voor dit centrum en de artsen die daar werken!

    • Cardioloog te Deventer
    • D.J.A. Lok