Zorgtoeslag liever uitkeren in de vorm van zorgbonnen

Een van de discussiepunten rond de nieuwe ziektekostenverzekering is de zogeheten zorgtoeslag, die de negatieve inkomenseffecten van de individuele nominale premie van rond de 1.100 euro per jaar moet compenseren. Wie denkt recht te hebben op een zorgtoeslag, moet daarvoor een ingevuld `zorgformulier' indienen bij de belastingdienst.

Dat inkomenscompensatie voor de lagere inkomens nodig is bij een volledig nominale premie is evident, maar het is niet noodzakelijk om die compensatie expliciet aan het zorgstelsel te binden, zoals dit kabinet heeft gedaan. Het was ook mogelijk geweest via tarieven en heffingskortingen van de inkomstenbelasting de laagste inkomens te compenseren. Dat zou ook nog de herverdelingsdiscussie buiten het zorgstelsel gehouden hebben.

De compensatie voor de hogere kosten van de zorgverzekering wordt door het kabinet bovendien niet consequent doorgevoerd. De overheid biedt nu geld aan als compensatie voor de gestegen verzekeringspremies. Dat betekent dat degenen die de toeslag krijgen, het ook aan iets anders kunnen besteden. Gezien het tijdstip van de uitkering, eind december, wordt al gesproken over de `vuurwerktoeslag'.

Het ligt voor de hand om de zorgtoeslag uit te keren in de vorm van tegoedbonnen die de ontvangers bij hun verzekeraar naar keuze kunnen inleveren, in ruil voor een korting op de premie. Dan zou ook beveiligd zijn dat de zorgtoeslag inderdaad aan de aanschaf van een zorgverzekering wordt besteed. Bovendien zouden de ontvangers van zo'n `zorgbon' daadwerkelijk het gevoel krijgen dat een zorgverzekering voor hen betaalbaar wordt. Dat zou de steun voor het nieuwe stelsel ook nog eens ten goede komen.

    • Harrie Verbon
    • Universiteit van Tilburg