Ouderwetse vrouwelijke koketterie lijkt onuitroeibaar 3

Elsbeth Etty maakt een denkfout en dat is jammer. Met religie op zich is niets mis. Integendeel, het geloof in een hogere macht die het beste met ons voor heeft, geeft mensen kracht en hoop. Religie verbindt mensen met elkaar, in tijden van nood en in tijden van voorspoed. Bovendien gaat Etty te ver door te stellen dat religie gewoon afgeschaft moet worden. Dan doet zij precies datgene wat zij anderen verwijt in haar artikel: ze wil mensen hiermee dwingen te leven volgens haar principe, namelijk ongelovig. Hiermee gaat zij eraan voorbij dat onafhankelijke denkers in hun onafhankelijkheid ook kunnen kiezen voor het geloof in een God en kiezen voor een leefstijl die daarbij past. Het past niet om iemand iets op te leggen uit angst voor misbruik als je dit fenomeen wilt bestrijden.

De oplossing van het probleem dat Etty terecht aan de kaak stelt, zit 'm niet in het afschaffen van religie, maar in het bestrijden van machtsmisbruik. Dit is geen religieus probleem, dit is een menselijk probleem. God onderdrukt immers niet, dat doen mensen. Deze strijd ga ik, als christen, CDA'er en voorvechtster van vrouwenemancipatie, van harte samen met Etty aan.

    • Trudy Veninga