Nieuwe geheime dienst in Amerika

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd een nieuwe inlichtingendienst te gaan oprichten. De National Clandestine Service (NCS) zal al het spionagewerk dat door mensen wordt uitgevoerd – in plaats van met technische middelen – gaan overzien.

De chef van de NCS zal onder meer de spionage-operaties van inlichtingendienst CIA, de 14 andere inlichtingendiensten en alle buitenlandse operaties gaan coördineren. Zijn identiteit zal geheim blijven. `Jose' zal direct rapporteren aan de directeur van de CIA, Porter Goss.

De oprichting van de NCS is ingegeven door het rapport van de commissie die onderzoek deed naar de Amerikaanse informatie over Iraakse massavernietigingswapens en tot de conclusie kwam dat de inlichtingendiensten geen goede informatie verkregen. Ook de commissie die onderzoek deed naar de aanslagen van 11 september 2001, constateerde falende inlichtingendiensten. Die commissie concludeerde dat de verschillende diensten nauwelijks hadden samengewerkt en onvoldoende informatie deelden.

John Negroponte, directeur van de Nationale Inlichtingendiensten, die de leiding heeft over alle 15 diensten en de taak heeft namens de regering-Bush het inlichtingennetwerk van de VS te hervormen, noemde de oprichting van de NCS ,,een positieve stap''.

Waarnemers menen dat deze stap een rehabilitatie van de CIA is. Deze inlichtingendienst kwam na `11 september' zwaar onder vuur te liggen over de kwaliteit van de informatie en verloor de zeggenschap over het spionagewerk aan Negroponte.