Nee, elke tien jaar is juist goed

De taal is een levende zaak. Gezien de snelle veranderingen in het spraakgebruik is het nodig dat de spelling periodiek wordt aangepast. Een periode van bijvoorbeeld tien jaar lijkt mij wel juist. Het is een andere zaak of de aanpassingen wel met de nodige terughoudendheid gebeuren. Onnodige wijzigingen van de spelling zijn uit den boze. Ze verwarren en dragen zeker niet bij tot goed taalgebruik.

Toevoegingen daarentegen zijn wel wenselijk, omdat in een multiculturele samenleving nu eenmaal nieuwe woorden van elkaar worden overgenomen. Bovendien ontstaan in onze technische wereld steeds nieuwe woorden die in het Groene Boekje opgezocht moeten kunnen worden. Anders weten we niet meer waar de ander het over heeft. Het gaat er om dat we elkaar blijven begrijpen.

    • Heine Rodrigues de Miranda