Nederlanders bezitten 1,8 biljoen euro

De optelsom van alle Nederlandse aandelenbeleggingen, het pensioengeld bij verzekeraars en pensioenfondsen, het spaargeld en het eigen huizenbezit bedraagt het nauwelijks voorstelbare bedrag van 1.848.700.000.000 euro (één biljoen achthonderdachtenveertig miljard zevenhonderd miljoen euro). Dat blijkt uit een combinatie van recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB) en de Nederlandsche Bank.

Bijna de helft van het financiële vermogen is het pensioengeld dat verzekeraars en pensioenfondsen beheren. Eigen huizen minus hypotheekschulden vormen eenderde van het financiële vermogen.

Nederland is zo rijk, dat de ruim zeven miljoen huishoudens samen vorig jaar meer uitgaven aan consumptie dan zij aan inkomen uit arbeid ontvingen en dat zij nog extra konden sparen ook.

Eind 2004 bedroeg het gemiddeld financieel vermogen per huishouden 264.000 euro, en dat is na aftrek van de particuliere schulden, zoals woninghypotheken. Op (internet)spaarrekeningen en bankdeposito's stond eind vorig jaar zo'n 220 miljard euro.

Het vermogen is echter niet gelijk verdeeld. Uit onderzoek van de Nederlandsche Bank blijkt bijvoorbeeld dat de groep van de 20 procent meest verdiendende huishoudens ruim vijf keer zoveel financieel vermogen (exclusief schulden) heeft als de 20 procent minst verdienende huishoudens.

Vijf misvattingen pagina 23

    • Menno Tamminga