Nabestaandenpensioen op een risicobasis

Pas nu wij kinderen hebben, verdiep ik me voor het eerst in nabestaandenpensioenen. Ik werk in de zorgsector en heb begrepen dat ik een nabestaandenpensioen op risicobasis heb. Wat houdt dat eigenlijk in?

(E.B)

Een nabestaandenpensioen op risicobasis betekent dat u niets opbouwt. Het is net zoals de brandverzekering: geen brand, geen geld. Uw pensioenfonds keert alleen een nabestaandenpensioen uit zolang u nog werkt en deelneemt aan de regeling.

Zodra u met pensioen gaat, vervalt het recht op een nabestaandenpensioen eveneens. Maar op dat moment kunt u ervoor kiezen een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in een nabestaandenpensioen. U kunt ook uitsluitend voor het ouderdomspensioen kiezen en afzien van een nabestaandenpensioen.

    • Wilma van Hoeflaken