Miljoenen schadevergoeding voor kokkelvissers

Het kabinet wil kokkelvissers in de Waddenzee een schadevergoeding van 92 miljoen euro uitkeren. De overheid moet deze zogenoemde nadeelcompensatie uitkeren in verband met het eerdere besluit om met ingang van dit jaar geen vergunningen voor de kokkelvisserij in de Waddenzee meer te verlenen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de mechanische kokkelvisserij van alle menselijke activiteiten in de Waddenzee de meeste ecologische schade toebrengt. Bij het kokkels vissen wordt de bodem van de Waddenzee omgewoeld. Het kabinet besloot vorig jaar om gaswinning onder de Waddenzee wél toe te staan. De schadevergoeding wordt betaald uit het Waddenfonds, dat 800 miljoen euro omvat ter stimulering van het Waddengebied. De gelden zijn afkomstig uit de opbrengsten van de toekomstige winning van aardgas uit de Waddenzee.